آموزش ذهنی

کاردرمانی در کودکان

کاردرمانی کودکان از رویکردها و تکنیک های تخصصی برای به حداکثر رساندن مشارکت، موفقیت و استقلال کودک در همه فعالیت ها، از جمله در مدرسه، بازی، اوقات فراغت و مهارت های مراقبت از خود مانند لباس پوشیدن و تغذیه استفاده می کند. کاردرمانگران با درک تخصصی از رشد کودک شرایط کودک را تجزیه و تحلیل میکنند تا به این موضوع ...

ادامه مطلب »

نکاتی برای والدین کودکان با تاخیر در گفتار و زبان

وقتی به رشد فرزندتان فکر می کنید، آیا هیچ یک از سوالات زیر به ذهن شما خطور کرده است؟ چرا فرزند من هنوز صحبت نمی کند؟آیا کودک من باید بتواند از کلمات بیشتری استفاده کند؟چگونه می توانم به فرزندم کمک کنم بهتر صحبت کند؟چرا نمی توانم فرزندم را خوب درک کنم؟آیا کودک من به گفتار درمانی نیاز دارد؟ به طور ...

ادامه مطلب »

کودکان با مشکلات جسمی، ذهنی، گفتاری و رفتاری فشارهای روانی زیادی را به خانواده تحمیل میکنند.بخش آموزش ذهنی ضمن ارائه راهکارهایی جهت تعدیل این فشارهای روحی با ارائه خدمات آموزشی و رفتاری برای کودکان ادامه مسیر را برای خانواده و کودک هموار میسازد. بخش آموزش ذهنی جهت رفع نواقص شناختی و درک مفاهیم، افزایش توجه و تمرکز، تقویت ادراک بینایی ...

ادامه مطلب »
bigtheme