آموزش ذهنی

کودکان با مشکلات جسمی، ذهنی، گفتاری و رفتاری فشارهای روانی زیادی را به خانواده تحمیل میکنند.بخش آموزش ذهنی ضمن ارائه راهکارهایی جهت تعدیل این فشارهای روحی با ارائه خدمات آموزشی و رفتاری برای کودکان ادامه مسیر را برای خانواده و کودک هموار میسازد. بخش آموزش ذهنی جهت رفع نواقص شناختی و درک مفاهیم، افزایش توجه و تمرکز، تقویت ادراک بینایی ...

ادامه مطلب »
bigtheme